Picto_Video SRI Milieu NL

Beleggen voor het milieu

Milieu

Het verband tussen uw vermogen en het milieu ligt misschien niet voor de hand, maar toch… Duurzaam & verantwoord beleggen kan rechtstreeks bijdragen aan de bescherming van het milieu omdat die beleggingsvorm vooral gericht is op bedrijven die in dit domein actief zijn. En voor u kan het rendement opleveren.

Het milieu: niet eerder, maar eerst

Het is niet langer een keuze om van milieubescherming een prioriteit te maken. Het is een absolute noodzaak.

Milieubescherming, dat betekent onder andere:

  • maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden
  • het energieverbruik optimaliseren
  • afval verwerken en recyclen
  • verontreiniging beheersen
  • waterbehandeling
  • duurzame landbouw

Door de groei van de wereldbevolking en de algemeen hogere levensstandaard zijn deze uitdagingen steeds prangender en kunnen we ervan uitgaan dat bedrijven die actief zijn in milieugebonden sectoren op lange termijn een bovengemiddelde groei zullen kennen.

‘Meer doen met minder’: dat hebben tal van sectoren al goed begrepen

Veel industriële sectoren zien zich geconfronteerd met hetzelfde probleem: ze moeten op zoek gaan naar schonere vormen van energie en technologieën ontwikkelen die efficiënter zijn voor het milieu. Dat is bijvoorbeeld zo voor de transportsector, de vastgoedsector, de elektronica, de verpakkingssector, de landbouw en de waterindustrie.

Volgens ons wordt er de komende 20 jaar aanzienlijk geïnvesteerd in ondernemingen die een actieve rol spelen in de ontdekking van nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu.

Doe meer met uw vermogen door te beleggen in milieuvriendelijke bedrijven

Parvest Global Environment is een internationaal aandelenfonds. Het belegt in bedrijven die actief zijn in milieugebonden sectoren en die bovendien moeten voldoen aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, ecologische verantwoordelijkheid en corporate governance.

Het fonds kan bogen op de ervaring van Impax Asset Management, een partner van BNPP AM en een van de wereldwijd toonaangevende namen in groene SRI-oplossingen.

Parvest Global Environment is geschikt voor beleggers die streven naar een rendement op middellange termijn.