Picto_Video SRI Menselijke ontwikkeling

Beleggen voor menselijke ontwikkeling

Menselijke Ontwikkeling

In het licht van de bevolkingsgroei en de hogere levensverwachting, de verstedelijking en de uitputting van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen is een langetermijnvisie op het gebied van menselijke ontwikkeling absoluut noodzakelijk. De beleggingen richten op bedrijven die dit in aanmerking nemen lijkt ons dus van fundamenteel belang.

Menselijke ontwikkeling: een term die tal van grote maatschappelijke uitdagingen dekt

De term menselijke ontwikkeling heeft betrekking op twee gebieden:

 • Voldoen aan de basisbehoeften van de mens, door zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot:
  • beschikbaarheid van voedsel van voldoende kwaliteit in voldoende hoeveelheden en tegen lage kosten
  • drinkwater
  • minimale hygiëne
  • basiszorg tegen aanvaardbare prijzen
  • onderwijs en opleiding
 • Deelnemen aan het oplossen van de problemen van moderne samenlevingen. Dat betekent het vinden van oplossingen voor problemen in verband met de vergrijzing van de bevolking, onderzoek naar en op de markt brengen van geneesmiddelen van de nieuwe generatie en investeren in de ontwikkeling van een wereld die gebaseerd is op duurzame en verantwoorde ontwikkeling

Bedrijven werken aan de uitdagingen van de menselijke ontwikkeling

Bedrijven dragen al bij aan het voldoen aan de basisbehoeften van de mens en het oplossen van de problemen van de moderne samenleving door het aanbieden van:

 • Toegang tot essentiële levensbehoeften zoals voeding (door het verbeteren van de voedingswaarde van levensmiddelen, het optimaliseren van irrigatie, enz.) en gezondheidszorg (toewijzing van een aanzienlijk deel van de inkomsten aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de bestrijding van besmettelijke ziekten, en de productie van generieke medicijnen die de bevolking van opkomende landen in staat stelt om veel minder te betalen voor behandelingen, enz.).
 • Producten en diensten die bijdragen aan een oplossing van maatschappelijke problemen (toegang tot onderwijs en informatie, toegang tot huisvesting en werk) en van uitdagingen op het gebied van milieu (duurzame urbanisatie en infrastructuur, openbaar vervoer).

Een fonds dat ontwikkeld is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: Parvest Human Development

Het fonds Parvest Human Development belegt in aandelen van bedrijven wereldwijd die ten minste 20% van hun omzet genereren door zich te richten op de volgende thema’s: vergrijzing van de bevolking, toegang tot onderwijs, krediet, werk, voedselveiligheid, gezondheid, openbaar vervoer en duurzame stedelijke infrastructuur. Dit product biedt beleggers de mogelijkheid om bij te dragen aan de financiering van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling of verbetering van de levensomstandigheden van de wereldbevolking.

Wist u dat?

Twee voorbeelden illustreren de uitdagingen die verband houden met menselijke ontwikkeling:

 • de vergrijzing van de bevolking: in 2050 zal het aantal 60-plussers hoger zijn dan het aandeel van de bevolking van 14 jaar of jonger
 • diabetes: Er zijn wereldwijd 366 miljoen mensen met diabetes, maar slechts 6% van hen wordt op de juiste wijze behandeld

Bron: BNPP AM, 2017