Picto_Video SRI Voor het milieu

Klimaatverandering: een enorme uitdaging, maar ook een bron van kansen

Klimaat

Het lijdt tegenwoordig geen twijfel meer: de klimaatverandering is een feit en de gevolgen daarvan zouden ons leven wel eens ingrijpend kunnen veranderen. En daarnaast moeten we het hoofd bieden aan de bevolkingsgroei, de verstedelijking, de toenemende vervuiling en de uitputting van onze fossiele hulpbronnen. De mens is er zich inmiddels terdege van bewust dat het hoog tijd is om werk te maken van een koolstofarme economie, de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en aanpassingen aan de opwarming van het klimaat.

Volgens klimatoloog Jean Jouzel bestaat er al een aantal veelbelovende technologische oplossingen en is er een aantal andere in ontwikkeling. We moeten nu alleen een versnelling hoger schakelen. Zo is het zeker haalbaar om tegen 2050 50% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. "Een wereld zonder aardolie, waar mensen meer doen met minder, is wellicht een ander mooi streefdoel. Het werkt inspirerend om een totaal andere aanpak te ontwikkelen. Dat kan alleen dankzij innovatie en daar zijn banen voor nodig… Je moet mensen hoop geven en motiveren." (bron: le Journal du Dimanche, 8 augustus 2017).

Een deel van de oplossing van het vraagstuk is dat er kapitaal moet worden ingezet om die ontwikkelingen mogelijk te maken.

Verwachte groei van de economie verbonden met klimaatfactoren

Al met al brengt de energietransitie in verschillende sectoren uitzonderlijke groeikansen tot stand:

  • technisch beheer van de energietransitie
  • besparing en zuivering van water
  • verantwoorde landbouw en gezonde voeding
  • recycling en minder verspilling

Wij beleggen in bedrijven die concrete oplossingen aanreiken. Onze belangstelling gaat uit naar twee soorten ondernemingen:

  • enerzijds bedrijven die een directe bijdrage leveren aan de verlaging van de CO2-uitstoot doordat ze het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen (zonne-energie, windenergie, waterkracht). Dergelijke bedrijven vertegenwoordigen het gros van onze beleggingen.
  • anderzijds zijn er de bedrijven die oplossingen bieden om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Door de steeds hogere CO2-concentraties neemt de verzuring van onze oceanen bijvoorbeeld toe, wat een gevaar vormt voor in zee levende organismen. Een van de ondernemingen waarin wij beleggen, probeert een oplossing voor dit probleem te vinden en heeft een platform ontwikkeld waarmee de zuurtegraad kan worden gemeten.

Beleggingen in klimaatgebonden markten om te profiteren van de sectoren van de toekomst – Parvest Climate Impact

Parvest Climate Impact belegt in bedrijven uit de hele wereld die oplossingen uitwerken voor de problemen die met de klimaatopwarming gepaard gaan. Deze oplossingen behoren tot verschillende domeinen: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalrecycling, de bouw of renovatie van watervoorzieningssystemen en de behandeling en recycling van afvalwater. De bedrijven die deel uitmaken van ons beleggingsuniversum zijn voor minstens 50% actief in klimaatbescherming.

Het potentieel is volgens ons enorm vanwege de aanzienlijke vraag naar materialen in verschillende sectoren: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalrecycling, de renovatie van watervoorzieningssystemen en de behandeling van afvalwater. Extra factoren om rekening mee te houden:

  • Hoe meer technologische ontdekkingen, hoe groter ons beleggingsuniversum.
  • Het herstel, met name in de VS, is gunstig voor de sector van de ‘waterinfrastructuur’.
  • Overgangsperioden en innovatie in het algemeen zijn doorgaans gunstig voor kleine ondernemingen.

Wie met Parvest Climate Impact in deze ondernemingen belegt, kan zijn geld op een positieve, concrete manier gebruiken om bij te dragen aan een oplossing voor de klimaatverandering, een probleem dat ons allemaal aangaat.

Bereken uw carbon footprint

Wist u dat?

2°C is de maximale opwarming van de aarde die de Conferentie van de partijen (COP 21) volgens een akkoord tussen de deelnemers hoopt te bereiken. Men streeft zelfs naar een maximale opwarming van 1.5°C. De uitdaging ligt voornamelijk in de uitstoot van broeikasgassen en het "koolstofrisico".

Toekomst van de planeet: decodering internet discussies