Picto_Video SRI Duurzame voedselproductie

Beleggen voor duurzame voedselproductie

Duurzame Voedselproductie

Het concept van duurzaam voedsel, zoals wij dit begrijpen, dekt de volledige voedselketen van de productie en de distributie tot de verwerking en verpakking. Het betreft bedrijven in deze waardeketen die met hun acties en werkprocessen de verontreiniging tegengaan, de klimaatverandering bestrijden en voedsel van hoge kwaliteit promoten.

Gezond en voldoende voedsel

Het voeden van de wereldbevolking – naar verwachting 9 miljard mensen in 2050* – in een context van hygiëne en zonder vervuiling vormt een ingewikkelde uitdaging. De middelen die ingezet moeten worden om dit doel te bereiken zijn enorm. Bedrijven die actief zijn in de voedselketen kunnen milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde praktijken adopteren in hun activiteiten. Ze kunnen bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen beperken in hun werkprocessen, verontreiniging verminderen, recycling stimuleren of verspilling van voedsel tegengaan. In dit verband dient benadrukt dat een derde van het op aarde geproduceerde voedsel verloren gaat of verspild wordt: de economische kosten van dit afval bedragen 2600 miljard Amerikaanse dollar per jaar*. De productie van niet verbruikt voedsel leidt tot de emissie van gas dat 3,3 miljard ton CO2 bevat, gelijk aan 7% van de totale BKG-uitstoot per jaar*. Ook vermeldenswaard is dat voor de productie van deze niet-geconsumeerde levensmiddelen hulpbronnen verbruikt worden, waarvan de uitputting in sommige gevallen zeer ernstige gevolgen kan hebben. Geschat wordt dat de kubieke meters water die voor deze productie verspild worden gelijk zijn aan driemaal de inhoud van het meer van Genève.

Welke oplossingen zijn op dit moment beschikbaar?

Laten we het voorbeeld van voedselverspilling nemen: de oplossingen voor dit probleem zijn gebaseerd op het gebruik van metalen silo’s, koeling met een laag energieverbruik, verbeterde oogsttechnieken, rationalisering van industriële processen en meer bewustmakingscampagnes onder consumenten. Daarnaast bieden ‘SMaRT Food’-bedrijven concrete oplossingen om het energieverbruik te verminderen en recycling van verpakkingen te stimuleren.

Het Parvest SMaRT Food-fonds

“De selectie van aandelen vindt plaats in twee fasen. Eerst wordt gezocht naar bedrijven die in het kader van hun activiteit de opwarming van de aarde bestrijden, minder verontreinigen en voedsel van hoge kwaliteit promoten. Vervolgens sluit de portefeuillebeheerder bedrijven uit die zich niet ethisch en verantwoord gedragen. Dit dubbele selectiecriterium is wat Parvest SMaRT Food-fonds bijzonder maakt. »

* Bron: schatting BNPP AM

De fondsbeheerder aan het woord

« De selectie van aandelen vindt plaats in twee fasen. Eerst wordt gezocht naar aanbieders van tools en werkbare oplossingen die kunnen helpen bij het oplossen van de uitdagingen op milieugebied. Vervolgens analyseert de portefeuillebeheerder het bedrijfsmodel van de ondernemingen. Dit dubbele selectiecriterium op basis van « wat » en « hoe » is bijzonder relevant en maakt het mogelijk een geïntegreerde beoordeling uit te voeren die het Parvest SMaRT Food-fonds bijzonder maakt. »

Michael Landymore, Senior Portfolio Manager