Picto_Video SRI Home NL

SRI-themafondsen

Beter leven: een thema waar steeds meer mensen bewust mee bezig zijn

Voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving en het welzijn van onszelf en anderen doen we ons best om onszelf goede dagelijkse gewoonten aan te leren en af en toe leveren we een extra inspanning, maar wist u dat u ook met uw beleggingen een positief stempel op de wereld kunt drukken?

Hoe kunt u door te beleggen daaraan bijdragen?

Beleggen heeft het in zich om een positieve bijdrage te leveren aan beter leven en een beter leven voor uzelf, maar ook voor anderen te stimuleren.

De SRI-themafondsen van BNP Paribas Asset Management beleggen in bedrijven, activiteiten, producten en diensten die concrete oplossingen aanreiken voor duurzame ontwikkeling, zoals de bescherming van het milieu of het maatschappelijk welzijn.

Naast een positieve impact beleggen deze fondsen ook in bedrijven, activiteiten, producten en diensten die aantrekkelijke groeivooruitzichten kunnen bieden.

Deze insteek draagt ook bij aan de waardeontwikkeling voor u als belegger. Door rekening te houden met duurzaamheidsaspecten en maatschappelijke en milieuoverwegingen kunnen risico’s worden vermeden zonder de kans op een aantrekkelijk rendement in gevaar te brengen.

BNP Paribas Asset Management biedt beleggers een assortiment van SRI-themafondsen waarbij zij zelf kunnen kiezen uit deze volgens ons belangrijke beter-leventhema’s:

  • de strijd tegen de klimaatverandering met behulp van hernieuwbare energie en een lagere CO2-uitstoot
  • waterbeheer: een betere zuivering en distributie van water van goede kwaliteit voor zo veel mogelijk mensen; minder verlies tijdens watertransport en besparing in de landbouwproductie; inperking van de grondwatervervuiling
  • duurzame voeding: een verantwoorde landbouwproductie; verminderde vervuiling; ijveren voor voedsel van hoge kwaliteit
  • het milieu: een koolstofarme economie; minder afval; efficiënter watergebruik; een meer ecologische landbouw
  • menselijke ontwikkeling: kwaliteitsvoeding; drinkwater; minimumnormen op het gebied van hygiëne; basiszorg tegen een aanvaardbare prijs; degelijk onderwijs; waardig ouder worden.
BNP Paribas Asset Management ontwikkelt al sinds 1997 SRI-oplossingen, gespreid over alle beleggingscategorieën. Onze SRI-portefeuilles komen in de vorm van 1) ‘best-in-class’-strategieën, die in eerste instantie beleggen in emittenten die op het vlak van milieu-, maatschappelijke en governance (ESG)-praktijken volgens ons leidend zijn in hun sector en 2) themastrategieën waarmee u kunt beleggen in duurzaamheidsthema’s met een volgens ons een veelbelovend financieel potentieel.

Bovendien selecteert BNP Paribas Asset Management beleggingen aan de hand van milieu, maatschappelijke en governance (ESG)-criteria voor vrijwel al zijn open fondsen.

Onze laatste Artikelen
Ontdek onze SRI fondsen